fbpx

Montage & inbouw

Home / Informatie / Montage & inbouw

Montage & inbouw

Wij danken u voor de aanschaf van ons polyester kwaliteit zwembad en wensen u veel zwemplezier toe.

Hieronder hebben wij voor u uiteen gezet welke werkzaamheden dienen te geschieden. Kijk alvorens u begint of alle onderdelen conform opdracht meegeleverd en kompleet zijn, het zwembad vrij van beschadigingen is en gereed voor plaatsing.


Inleiding: Hoofdstuk 1 – Inleiding

Het Easypools polyester zwembad is een glasvezel vertrekt monoblok zwembad, vervaardigd uit een stuk zonder naden of verbindingen. Dubbel wandig uitgevoerd met een volledige bodem en wand isolatie d.m.v. sandwich constructie wat het zwembad uniek maakt in zijn stevigheid en kwaliteit. De aanleg van het Easypools prive zwembad is dankzij de eenvoudige werkwijze voor iedereen weggelgd, did door minimale installatie werkzaamheden t.o.v. een traditionel tuinzwembad,

Alvorens u begint dient u zeker te zijn dat onderstaande zaken in order zijn:

Bouwvergunning
Alvorens u begint dient er een bouwvergunning aangevraagd te worden binnen de gemeente waar het zwembad geinstalleerd wordt. Tegenwoordig kunnen in veel gemeenten tuinzwembaden vergunningsvrij worden geplaatst. Soms is er ook spaken van en “meldingsplicht” ga hier niet van uit dat deze voldoende is, bij de aanleg van een zwembad geschieden vaak bouwkundige werkzaamheden (heiwerk, beton en constructie werk) waardoor een vergunning mogelijk vereist is.

Bodemonderzoek / sonderings rapport
Hieraan kan men bepalen hoe het is met de grondgesteldheid: Veen / klei grond, zand grond, wel / geen draagkracht enz. zorg ervoor dat deze gegevens bekend zijn alvorens u begint? Bij “bijna” alle gemeentes kunt u inzage krijgen (tegen vergoeding) met betrekking tot deze gegevens. Aan de hand hiervan kunt u bepalen welke installatie methode er gebruikt gaat / kan worden, de grondslag en grondwaterstand bepalen de installatie methode. (let op: altijd constructeur na laten reken of voldoende draagkracht aanwezig is)

T ekeningen
Tekeningen en doorsneden van de polyester zwembaden leveren wij u aan, ook eventueel de vloerdikte en benodigde wapenings advies (altijd na laten rekenen door constructeur ivm bodemgesteldheid en aan de hand van sondering).Constucteur: Deze bepaald de vloerdikte en wapening, aantal heipalen / afmeting / lengte, en houd rekening met de aanwezige grondwater stand. Hieraan zitten extra kosten verbonden buiten vergunning aanvraag om.

Grondwaterstand
Dit is erg belangrijk! Boor een gat van ca. 150 mm rond, anderhalve meter diep, wacht 48 uur en men weet de grondwater stand t.o.v. maaiveld niveau. Drainage / bemaling: Bovengenoemde technieken kunnen gecombineerd worden dmv een drainage / bemaling systeem om bij eventuele calamiteiten het bad “leeg” te laten lopen en/of het grondwaterpeil (tijdelijk) te verlagen zodat monoblok zwembad niet gaat “drijven”. Let op: nooit het polyester zwembad volledig “leeg” laten lopen! Voor bemaling advies raadpleeg uw aannemer of dealer.

Deskundig advies
Indien u bezig bent en “twijfelt” aan bepaalde werkzaamheden raadpleeg uw dealer of aannemer.

 

Installatie methode op betonnen vloer: Hoofdstuk 2 Installatie methoden op beton vloer
Onderstaand vind u op welke wijze het tuin zwembad ingebouwd kan worden. Te allen tijde dient het polyester zwembad aangebracht te worden op een betonplaat *, dit is een perfecte basis om te voorkomen dat er eenzijdige verzaking plaatsvindt of grote verzakkingen ontstaan tussen de verschillende componenten. In de meeste gevallen kan er een betonplaat gestort worden van ca. 150 mm dik, voorzien van een wapeningsnet 200x200x8 mm, dit alles kan uitgebreid worden met een drainage systeem. Tip: Des te nauwkeuriger de vloer “waterpas” gestort is, des te makkelijker het polyester zwembad geplaatst kan worden en minder stelwerk nodig is.
A: Plaatsing op een betonplaat (niet onderheid) vloer ca. 150 mm dik enkelnet boven rond 8 mm*. (betonplaat 300 mm groter dan afmeting zwembad i.v.m. aan te brengen gestabiliseerd zand rond het monoblok zwembad)
B: plaatsing op een betonplaat onderheid, vloer ca. 200 mm dik boven en ondernet rond 8 mm*. (betonplaat 300 mm groter dan afmeting polyester zwembad i.v.m. aan te brengen gestabiliseerd zand rond het  tuin zwembad)

* Dit is een advies, dikte en wapening dienen te allen tijde berekend te worden door de constructeur aan de hand van sonderingsrapport en aanwezige grondwaterstand.

Tip: Des te nauwkeuriger de vloer “waterpas” gestort is, des te makkelijker het prive zwembad geplaatst kan worden en minder stelwerk nodig is.

Graafwerk / drainage / bemaling: Hoofdstuk 3 Graafwerk en drainage/bemaling
Bij hoge grondwaterstand is het aan te bevelen een drainage aan te leggen rondom de gestorte zwembad vloer. Bij eventuele calamiteiten kan het polyester zwembad (deels) leeggepompt worden, waar anders schade kan ontstaan door opwaartse grondwaterdruk! De drainage / bemaling systeem bestaat uit drainageslang rond 110 mm die in een lus rondom de zwembadvloer aangelegd wordt. Deze wordt aangesloten op een verzamelput of stijgbuis van rond 300 mm. let op: de stijgbuis of put dient minimaal 50 cm “dieper” te zitten dan de drainage buis i.v.m. wegpompen van het water, zodat het water uit de drainage buis wegloopt in de put en weggepompt kan worden). Op deze wijze wordt de grondwaterstand verlaagd en kan het bad (deels) leeggepompt worden d.m.v. van een dompelpomp (met vlotter) in de stijgbuis / put te hangen. Zorg dat de pomp niet uitvalt of stopt, anders komt het polyester zwembad omhoog.Indien men als vaste opstelling gebruik maakt van een dompelpomp met stijgbuis, kan men de skimmers en lekwaterafvoer van de eventuele motorput hierin laten uitkomen, hierdoor wordt ook regelmatig de dompelpomp gebruikt c.q. getest.
Het graafwerk van het zwembad dient te geschieden 300 mm groter dan de afmeting van het zwembad (niet groter i.v.m. aanvulling d.m.v. gestabiliseerd zand en extra kosten voor extra m3 gestabiliseerd zand)
De “inbouwdiepte” van het polyesterzwembad is afhankelijk van het monoblok zwembad model en de daarbijbehorende inbouwhoogte. Als vuistregel neemt men bovenkant maaivel / bestrating minus hoogte zwembad minus dikte vloer = diepte bouwput (onderkant betonvloer). Let op: vaak wordt er een “peil = 0” aangegeven op tekening, veelal is deze bovenkant afgewerkte betonvloer in de woonkamer? Dit betekend dat er rekening gehouden moet worden met “hoogte maaiveld”, dit verschild vaak in hoogte (maaiveld zit vaak lager dan “peil=0” dit hoogte verschil erbij optellen, anders steekt het zwembad boven het maaiveld uit als het ingebouwd is). Houdt u ook rekening met afschot van terrassen, en eventueel aan te brengen randtegels om het zwembad, zodat het regenwater op de juiste manier afgevoerd wordt (put) en niet het zwembad inloopt wat extra vervuiling met zich meebrengt.

Levering Easypools polyester zwembad: Hoofdstuk 4 Levering Easypools polyester zwembad
Nadat de betonnen vloer ge?nspecteerd is en alle onevenheden verwijderd zijn (losse kiezels, puin enz.), kan de reeds voorgemonteerde (leidingen en inbouwdelen) Easypools zwembad ingehesen worden in de bouwput d.m.v. de vier aanwezige hijsogen (Nooit anders!). Het hijsen van zwembad kuip kan geschieden d.m.v. een telescoopkraan, torenkraan, of door middel van een graafmachine met een evenaar. Zorg tijdens het hijsen dat er gebruik wordt gemaakt van een “balans”, deze zorgt ervoor dat het polyester zwembad niet naar “binnen” wordt getrokken door het hijsen. Indien er geen “balans” aanwezig is, dient ment het monoblok zwembad te voorzien van minimaal 4 stuks stabilisatie stangen of balken ter hoogte van de hijsogen, hierdoor wordt eveneens voorkomen dat het polyester zwembad naar “binnen” getrokken wordt en gefixeerd* wordt. Tip: men kan deze stabilisatie stangen na het hijsen gedurende de afbouwwerkzaamheden laten zitten. Let op: tijdens het inhijsen opletten dat het zwembad horizontaal op de ondergrond geplaatst wordt, en niet met 1 kant naar beneden, hierdoor kan schade aan de bodem en/of wanden ontstaan. Controleer d.m.v. een laser of waterpas instrument of het tuin zwembad waterpas ligt en controleer de juiste inbouwhoogte nogmaals? Zorg ervoor dat de bovenrand niet meer dan 5 mm afwijkt t.o.v. de waterpas lijn? ALLES is zichtbaar als het polyester zwembad gevuld is met water, want water ligt immers waterpas als het in het zwembad zit, dan worden kleine afwijkingen goed zichtbaar!
Tip: vul vervolgens het zwembad met ca. 35 cm water zodat het op de juiste plaats blijft staan?

Fixeren polyester zwembad (verstevigen tijdens montage): Hoofdstuk 5 Fixeren polyester zwembad (verstevigen tijdens montage)
Om te voorkomen dat tijdens het aanvullen de wanden van de zwembadkuip kunnen vervormen, dient u gebruik te maken van fixatie d.m.v. houten fixatie balken. Deze dienen verdeeld te worden over het zwembad (min.2×4 stuks, 4 stuks “boven”, 4 stuks “onder”) en vastgezet te worden in de naast gelegen grond d.m.v. piket. Hierdoor wordt vervorming tot het minimum beperkt. Tip: zorg voor minimale vervorming van de zwembad wanden, hierdoor krijgt men geen problemen met het eventueel te plaatsen roldek, bij twijfel altijd extra fixeren “voorkomen is beter dan genezen”. Tip: meet diagonalen na, en men weet dat het bad “haaks” geplaatst is, niet bij rond polyester zwembad
Wat heeft men nodig om een monoblok zwembad te fixeren
Houten balk 50×125 mm 2 x 4 stuks (lengte = breedte van het zwembad + 50 cm)
8 piketten 80 cm lang
Schroeven met voldoende lengte Grondboor
Metseldraad of touw (t.b.v. uitlijnen)

Aansluiten inbouwdelen: Hoofdstuk 6 Aanleg bekabeling / filter enz.
Voor het leiding werk van uw zwembad dient u zorg te dragen, dat deze naar een daarvoor bestemde ruimte aangebracht kan worden (garage, tuinhuis). Graaf hiervoor een leidingsleuf naar de techniekruimte voorkeur onder de vorstgrens en maak gebruik van een mantelbuis voor de elektra kabels. In de daarvoor bestemde ruimte kunnen alle instrumenten aangebracht worden, hierbij valt ook te denken aan eventuele zwembadverwarming d.m.v. een warmtepomp, hierdoor kan alles in 1 ruimte geinstalleerd en beheerd worden. Indien er gebruik gemaakt gaat worden van zonnepanelen t.b.v. verwarming dient men hier rekening mee te houden, waar en hoe deze gemonteerd gaan worden.
Uw Easypools polyester zwembad wordt standaard geleverd
Zandfilterset kompleet (Topmouth)

Zwembadpomp 
2 stuks onder-water-verlichting kompleet
Inbouwdelen zoals skimmers en inspuiters
Leiding werk tot 10 meter (tip werk met lege kunststof mantelpijpen, doorvoeren!)
Franco levering tot op locatie binnen Nederland (excl. kraankosten t.b.v. inhijsen)
Tip: zorg voor voldoende ruimte voor het ophangen van b.v. verlichtingstransformator, regelkasten, schakelkasten, verwarmingsketel enz.

Leidingwerken
Voor het leidingsysteem van de installatie maken wij gebruik van hoge druk PVC geschikt voor 7,5 atmosfeer. Alle leidingen dienen op de juiste wijze te worden aangebracht met de benodigde hulpstukken, afsluiters, kranen, bochten en montagemateriaal. Ook worden alle leidingen op een nette manier gemonteerd in de ruimte waar de filterset wordt geplaatst (technische ruimte) en voorzien van juiste benaming op leidingwerk.
Onder het leidingsysteem van de installatie vallen de volgende leidingen
Zuigleiding (inlaat begint bij skimmers)
Persleiding (uitlaat eindigt bij inspuiters)
Alle benodigde leidingen aan in de techniekruimte ten behoeve van waterzuivering.
Vanaf de inbouwdelen dienen de leidingsystemen aangelegd te worden naar technische ruimte.
Leidingwerk diameter is afhankelijk van de afstand en aan tal bochten. Gebruik wordt gemaakt van hogedruk PVC materiaal voor het leidingwerk.
De PVC leidingen dienen verlijmd te worden volgens hoge drukprocedure (weekmakers etc.)

 Zandfilterinstallatie:
Plaats de zandfilter installatie in de technische ruimte, zorg voor schoon zand in de filter, en vervang dit regelmatig. Sluit de zandfilter aan op de daarbijbehorende leidingen. De zandfilter unit bestaat uit een 20″filter met een capaciteit van 9m3 p/uur. Voor de circulatie pomp maken we gebruik van 230 volt pomp. De zandfilter wordt geleverd incl. zandvulling. Technische ruimte:
In de technische ruimte dient aanwezig te zijn Elektra 230 volt
Waterleiding minimaal 15 mm
Riolering 50nmm
CV. aanvoer / retour of ketel (bij optie verwarming)

Technische ruimte
Voor het leiding werk van uw zwembad dient u zorg te dragen, dat deze naar een daarvoor bestemde ruimte aangebracht kan worden (garage, tuinhuis). Graaf hiervoor een leidingsleuf naar de techniekruimte voorkeur onder de vorstgrens en maak gebruik van een mantelbuis voor de elektra kabels. In de daarvoor bestemde ruimte kunnen alle instrumenten aangebracht worden, hierbij valt ook te denken aan eventuele zwembadverwarming d.m.v. een Vr-ketel, hierdoor kan alles in 1 ruimte ge?nstalleerd en beheerd worden. Indien er gebruik gemaakt gaat worden van zonnepanelen t.b.v. verwarming dient men hier rekening mee te houden, waar en hoe deze gemonteerd gaan worden.

6.1 Aansluiten inbouwdelen
De meegeleverde inbouwdelen monteren d.m.v. meegeleverde pakkingen en montage middelen. Inbouwdelen welke meegeleverd zijn
Skimmers, tevens zuigpunt van de circulatie pomp. Inspuiters, voor het gefilterde water retour te zenden. Onderwaterverlichting

****************************************************************
Jetstream (optie): Hoofdstuk 7 Jetstream (optie)
Bij montage van de jetstream wordt geadviseerd een deskundige er bij te halen. Of gebruik bijgevoegde montagehandleiding van fabrikant. Indien u bij uw zwembad een jetstream heeft besteld worden de inbouwdelen en inspuiters reeds voorgemonteerd. Monteer deze (beide) niet zelf, hier is specialisme voor nodig

Onderwater verlichting (optie): Hoofdstuk 8 Onderwaterverlichting (optie)
Monteer de verlichting volgens de bijgevoegde montagehandleiding van de fabrikant. Aan de onderwaterlamp zit standaard ca. 3 meter kabel bevestigt, voer 1,5 meter via de inbouwnis door de PG wartel naar buiten. Er dient aan beide zijde 1,5 meter kabel over te blijven. Zodat men voor het verwisselen van de lamp deze boven op de rand(stenen) van het zwembad kan leggen. Draai de PG wartel goed vast. Aan de buitenzijde voert u de kabel door de bijgeleverde waterdichte slagverbinding naar het terrasdoosje. De slang wordt op de slangtule van de inbouwnis en het terrasdoosje geschoven en met een slangklem vastgezet en afgedicht. Controleer of alle wartels goed zijn aangedraaid! Laat de lamp altijd schuin naar beneden schijnen en niet horizontaal of omhaag (tip). De kabel wordt op de achterzijde van de lamp opgerold, nu kan men de lamp in de inbouwnis drukken, deze klemt zichzelf. Voeg de kabel (aansluiten) samen in de aansluitdoos boven aan de zwembadrand en laat de aansluitdoos 30 cm vanaf zwembadrand uitkomen, zodat deze buiten de zwembadranden valt, of stort deze gelijk mee tijdens het aanvullen van het zwembad (dan kan men er niet meer bij).
Standaard worden 2 stuks lampen bijgeleverd met een vermogen van 300 watt. De lampen worden aangesloten op een waterdichte transformator welke een veilige spanning van 12 volt afgeeft.

Aanvullen zwembad met gestabiliseerd zand: Hoofdstuk 9 Zwembad aanvullen met gestabiliseerd zand.
Het aanvullen van het zwembad moet in twee gedeeltes gebeuren, uitsluitend d.m.v. gestabiliseerd zand., De 1e dag tot de helft en de 2e dag tot ca. 20 cm onder de bovenrand (indien randstenen toegepast worden).
Voordat men het 2e gedeelte aanvult dient u de volgende zaken grondig te controleren
Staan de wanden evenwijdig en zijn deze naar binnen of naar buiten gekomen? (tip: touwtje plaatsen langs wanden ter controle tijdens storten)
Zijn alle inbouwdelen en aansluitingen (goed) aangesloten?
Zijn de aansluitdozen voor de Onderwaterverlichting op hoogte gesteld?
Is er een bekisting rond de opening tussen moterput en RVS stelraam geplaatst?
Controleer alle delen, kabels, aansluitingen om juistheid en breuk, beschadiging, zonodig vooraf doormeten of werkend controleren waar kan.
Na controle de tweede deel stabilisatiezand aanbrengen.
Stabilisatiezand moet een minimale verhouding hebben van 1/5 cement.
LET OP! Het waterniveau dient altijd 15 a 20 cm hoger te zijn dan de aanvulling van het gestabiliseerde aangebracht zand (gelijk verdeelde druk). Het is nimmer toegestaan om het aangebrachte gestabiliseerde zand “aan te stampen” of “machinaal te verdichtten”!!!

Ringbalk t.b.v. randstenen (optie): Hoofdstuk 10 Ringbalk t.b.v. randstenen (optie)
Het aanvullen van het zwembad is gebeurd tot 20 cm onder de bovenrand van het zwembad. Men dient een bekisting aan te brengen voor het storten van een gewapende ringbalk rondom het zwembad. De ringbalk wordt gestort tot de bovenkant van zwembadrand, zodat de “neus” van de randstenen over zwembadrand vallen.

10.1 Montage randstenen (optie)
Het geschiedt de voorkeur de randstenen aan te brengen d.m.v. zand en cement! Of door middel van montage kit, laat u hierin adviseren door de specialist welke kit hiervoor het beste bestemd is. Voegen afwerken d.m.v. voegwerk op kleur of kitten, ook hiervoor geld het zelfde advies van de specialist.

Afdekkingen: Hoofdstuk 11 Afdekkingen (optie)
Er zijn drie soorten afdekkingen Foam deken
Opbouw lamel roldek met / zonder solar lamellen, elektrisch & handmatig bediening.
Inbouw lamel roldek met / zonder solar lamellen, elektrische bediening
De Foam deken is om het zwembad af te dekken, deze deken wordt voorzien van PE drijvers plus polyester verstevigingen.

Overige: Hoofdstuk 12: Overige
12.1 Onderhoudsproducten
Bij een zwembad horen standaard een aantal noodzakelijke toebehoren voor onderhoud en controle.
Deze set bestaat uit
Bodemzuigslang
Telescoopslang
Bodemzuiger
Bodemschepnet
Water testset
Opstartchemicalie╠łn
12.2 Transport
Het Naturepool polyester zwembad wordt bij u geleverd en gelost voor de deur. U kunt het zwembad met behulp van een kraan verder lossen c.q. inhijsen waarnodig.
12.3 Technische begeleiding
Wanneer na oplevering door ons wordt vastgesteld dat alles naar behoren werkt dan wordt u door ons volledig ingelicht over de werking van de installatie, bediening, en onderhoud. Ook worden de bediening en onderhoudsvoorschriften overhandigd. Bij vragen tijdens uitvoering en twijfels altijd bellen!

De expertise van Easypools

Meer informatie

Bij de EasyPools-dealer kunt u terecht voor alle zaken rondom uw zwembad zoals aanleg & installatie, waterzuivering, zwembad afdekking en verwarming door middel van een warmtepomp of solar verwarming. zwembad verlichting, terras betegeling en tuininrichting rondom uw prive zwembad.

young-plumber-or-technician-installing-or-repairing-system-of-water-filtration.jpg

Aanleg & installatie

Uitgraven en afvoeren, storten van beton..

outdoor-swimming-pool-skimmer-filter-cleaning-aerial-view.jpg

Montage & inbouw

De montage en inbouw wordt zorgvuldig gedaan.

swimming-pool-2.jpg

Polyester zwembaden

Deze zwembaden zijn in een korte bouwtijd te realiseren.

outdoor-backyard-garden-swimming-pool-maintenance-.jpg

Waterbehandeling

De waterkwaliteit bepaald het genot van uw zwembad.

automated-pool-cleaner.jpg

Winterklaar maken

Bij temperaturen onder de 12 graden celcius.

splashing-water-in-swimming-pool.jpg

Zomerklaar maken

Om weer lekker van de zomer te kunnen genieten.